Swinoujscie, Poland


Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisie internetowym www.visit.swinoujscie.pl

Ochrona prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym www.visit.swinoujscie.pl jest Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. Administrator serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:
  1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika:Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych udostępnionych w serwisie, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.
  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:
   1. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy korzystaniu z witryny.
   2. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania.
 2. Administratorem danych zawartych w Serwisie jest Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.,  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 3. Pełniącym obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest Małgorzata Bielenis. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników oraz realizacją praw Użytkowników związanych z ich przetwarzaniem kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: iod@um.swinoujscie.pl; tel. + 48 91 327 85 95 lub pocztą na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście z dopiskiem „IODO”.

Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisu.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach,
z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. Administrator korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Administratora.
 5. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisie administrowanym przez Administratora.
  1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
   1. „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   2. „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
   1. „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików cookies znajdziecie Państwo na właściwych stronach poszczególnych przeglądarek:
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari i in.
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc”.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane zbierane w ramach Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów marketingowych, administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach związanych z bieżącą działalnością portalu, umożliwieniem kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim dobrowolny kontakt z Państwa strony i wyrażenie zgody w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, f RODO.
 4. Administrator informuje, że będzie przetwarzać dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w celu udzielenia odpowiedzi na wystosowane pytanie, skargę;Ponadto:
  • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
  • dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,
  • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
 5. Administrator informuje że dane będzie przekazywać odbiorcom na podstawie stosownych umów powierzenia jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość skierowaną za pomocą formularza kontaktowego, dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP.
 8. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, a także niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek skierowany za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego.
 9. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu
i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach, imprezach i konkursach organizowanych przez Administratora, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody informujemy Użytkownika o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. Administrator zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu.
 10. Dane zbierane w ramach serwisu  nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Administratora, w związku z korzystaniem z pluginów Google i Facebook, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione spółkom Facebook Ireland Ltd., a także Google Inc. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Administratorem firmy wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały czynnościom profilowania, polegającej na  analizie danych osobowych i nie będą podejmowane wobec Państwa wiążące decyzje w sposób zautomatyzowany.
 12. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, Administrator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.
 13. Administrator zapewnia Użytkownikom  realizację uprawnień wynikających z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

Bezpieczeństwo

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 2. Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisie, Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

​​​​​​​Niniejsza Polityka prywatności zapewnia ochronę danych osobowych co najmniej na poziomie określonym przepisami ​​​​​​Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).